Skip to main content Skip to search
Finansal Tabloların Denetimi
  • Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi şirketlerin Türkiye Muhasebe Standartları’na veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı’na göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi
Özel Amaçlı Denetim
  • Nakit akışına ilişkin olarak, nakit tahsilat ve nakit ödeme esaslı muhasebe ilkelerine uygunluğun denetimi,
  • Düzenleyici kurumların getirdiği yükümlülüklere göre oluşturulan finansal raporlama kurallarına uygunluk denetimi,
  • Kredi, teşvik, destek veya hibe sözleşmeleri ile getirilen kriterlere uygunluk denetimi,
  • Ciro bazlı sözleşme düzenleyenler tarafından beyan edilen ciroların doğruluk denetimi,