Skip to main content Skip to search

Vergi

Müşterilerimize uluslararası vergi konularında uzmanlaşmış profesyonellerden oluşan küresel bir hizmet ağı ile destek sağlayarak, vergi yükümlülüklerini başarıyla yerine getirmelerine yardımcı oluyoruz.

İç Denetim

Şirket yönetimi tarafından belirlenen politikalar ve prosedürlere uyum düzeyinin denetimi, şirketlerin her bir bölümü için belirlenen detaylı kriterler ile bu kriterlere fiilen uyulup uyulmadığının denetimi

Bağımsız Denetim

Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi şirketlerin Türkiye Muhasebe Standartları’na veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı’na göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi

Hile Denetimi

Şirketin ortakları, yöneticileri, çalışanları, tedarikçileri veya şirketle işlem yapan herhangi bir kişi tarafından yapılan usulsüzlük ve suistimallerin denetimi

Finansal Güvencenin Anahtarı

RFS Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Reliable Financial Solutions

Finansal başarıya rehberlik ederek müşterilerine değer katan, yenilikçi ve
güvenilir mali çözümler sunma vizyonuyla ilerler.