Skip to main content Skip to search
MASAK Mevzuatına Uyum ve İnceleme Danışmanlığı
  • Suç gelirlerinin aklanması ve mali suçlar, MASAK mevzuatı kapsamında yükümlülük denetimi, MASAK incelemeleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri, dava sürecinde hukuki danışmanlık